Leje ved ungdomsfest                3.000,00
Rengøring                                  1.500,00
Depositum                                  5.000,00

Depositum på kr. 5.000 betales senest 8 dage efter indgåelse af lejekontrakt.

Leje og rengøring betales 1 md. før før lejedatoen,

Senest 3 dage efter lejemålets ophør gennemgår udlejer forsamlingshuset for mangler eller skader.

Ved opsigelse af lejemålet senere end 60 dage før lejemålet, refunderes kr. 4000.

 

 

Betingelser ved leje af huset til ungdomsfester:

 

– Lejer skal indgå aftale med og betale for et professionelt vagtselskab. Der skal minimum være 2 vagter tilstede under hele festen. Lejers aftale med vagtselskab skal skriftligt dokumenteres overfor udlejer forud for lejemålet. Vagtselskabets kontaktoplysninger påføres lejekontraktens side 1.

– Lejemålet er ikke gældende før depositum er betalt til udlejer.

– Lejer skal være minimum 18 år gammel.

– Lejen er 24 timer og aftales med udlejer.

– Lejer modtager huset rengjort og klar til opstart, og brug af samtlige faciliteter; køleskabe, frysebokse, opvaskemaskine, køkkengrej osv.

– Det forventes at borde, stole, inventar mv. behandles med omtanke, således at også den næste lejer kan holde sin fest i pæne omgivelser.

– Rygning er ikke tilladt indendørs.

– Musik for åbne vinduer og døre må jf. politivedtægten ikke finde sted, dette også af hensyn til naboerne. Musikken skal dæmpes  efter kl. 01.00.

– Fyrværkeri må kun anvendes efter tilladelse fra politimesteren.

– Viskestykker o.lign. forefindes ikke i forsamlingshuset, hvorfor dette skal medbringes af lejer.

– Der må ikke fjernes inventar af nogen art fra Ålum Forsamlingshus uden forudgående aftale med udlejer.

– Ituslået/forsvundet inventar mm. belastes lejeren jf. dagsprisen.

– Såfremt lejebetingelserne ikke overholdes, kan udlejer om nødvendigt lukke festen.

FØLGENDE SKAL VÆRE OPFYLDT VED LEJEMÅLETS OPHØR:

– Lejer afleverer nøgle til udlejer og laver aftale vedr. afregning. Udlejer gennemgår herefter huset jf. nedenstående punkter vedr. lejemålets ophør dog senest efter tre dage.

– Rengøring foretages af Ålum Forsamlingshus og betales af lejeren. Såfremt der kræves ekstraordinær rengøring, betales dette af depositummet. Dette vurderes af udlejer.

– Erstatning af ødelagte og/eller forsvundne ting betales af lejeren til dagspriser.

– Bordene skal være rengjorte og på plads

– Stolene skal være rengjorte og stablet med 8-10 stk. i hver stak

– Porcelæn mm. skal være rengjort og på rette plads i skabene

– Lysestager skal være rengjorte for stearin

– Alle gulve skal være fejet

– Affald anbringes i affaldsstativer ved husets gavl. Ved mere end 3 sække affald opkræves lejeren kr. 30,00 pr. sæk

– Affald udenfor/rundt om huset samles op

– Lejeren bortskaffer selv tomme flasker, dåser samt andet større affald. Overholdes dette ikke, opkræves et gebyr på kr. 200

– Al lys samt køle- og fryseskabe slukkes for

– Alle udvendige døre og vinduer lukkes og ventilatoren stoppes

– Opvaskemaskinen tømmes for vand og rengøres indvendigt

PRINT LISTEN OG TAG DEN MED VED OPRYDNINGEN, SÅ HUSKER DU NEMT DET HELE!

Ja, jeg kan opfylde alle punkter!

Jeg er klar til at leje huset, lad mig sende en forespørgsel

 

KLIK HER